REZISTENTA MATERIALELOR PDF

Listen to Rezistenta Materialelor | SoundCloud is an audio platform that lets you listen to what you love and share the sounds you create.. Cork. 16 Tracks. This site uses cookies from Google to deliver its services and to analyze traffic. Information about your use of this site is shared with Google. By using this site. their live performances combine the electronic music with other classical music instruments (violin, trumpet, horn, trombone, etc) as well as visual art or plastic.

Author: Doushura Danris
Country: Denmark
Language: English (Spanish)
Genre: Business
Published (Last): 21 December 2008
Pages: 310
PDF File Size: 14.39 Mb
ePub File Size: 12.48 Mb
ISBN: 463-8-64212-703-9
Downloads: 66855
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Shaktigal

Pentru a carecteriza starea de deformatie a corpurilor se folosesc o serie de marimi care caracterizeaza aceasta stare. Se sectioneaza bara printr-un plan perpendicular pe axa longitudinala a barei. Bara incastrata la ambele capete.

Botean Adrian-Ioan: Rezistenta materialelor. Solicitari simple

Inlocuind in aceasta expresie valorile momentelor de torsiune calculate anterior, se determina diametrele celor patru tronsoane ale arborelui: Datorita faptului ca e este constant, rezulta ca efortul unitar s este constant pe toata sectiunea. Cu valoarea determinata pentru l calculul se continua prin compararea valorii obtinute cu valoarea lui l 0.

Se considera o suprafata plana, de arie A, raportata la un sistem de axe rectangulare zOy fig. Bara incastrata la un capat si libera la celalalt. S-a notat cu q unghiul de rasucire specifica unghiul cu care se rasucesc una fata de alta doua sectiuni transversale situate la distanta egala cu o unitate de lungime.

In mod conventional, s-a considerat ca eforturile sectionale N, T, M t si M i actioneaza in materialeolr de greutate al sectiunii.

Lunecarea specifica sau deformatia unghiulara specifica se masoara prin unghiul g cu care se modifica unghiul drept al elementului de volum care apartine corpului supus deformarii. Cunoscand deformatiile celor 3 tronsoane ale barei, va rezulta deformatia totala a barei, conform relatiei La fel se defineste rezistenta admisibila pentru solicitarea de forfecare pura.

RezistenČ›a materialelor – Wikipedia

Se determina modulul de rezistenta necesar cu relatia. Se calculeaza numai coordonata z a centrului de greutate: Solicitarea de rasucire este produsa de forte care nu intalnesc axa bareirespectiv nu sunt paralele cu ea. Cand axele z si y trec prin centrul de greutate al sectiunii, acestea materia,elor numesc axe centrale. Pentru solicitarile de intindere si compresiune, in cazul barelor omogene, se admite ipoteza lui Bernoulli sectiunea plana a barei ramane plana si dupa deformare.

TOP Related Articles  COSMOLOGIA PLEYADIANA DESCARGAR PDF

Calculul momentelor de inertie fata de axa Gz, se va realiza tot prin scaderea momentelor de inertie a celor doua dreptunghiuri calculate fata de axa Gz, tinand cont de faptul ca aceasta nu trece prin centrul de greutate al celor doua dreptunghiuri. Relatiile exprimate permit relevarea catorva aspecte, si anume: Raza de inertie se exprima in L.

Rezistenta Materialelor

Momente de inertie pentru diferite sectiuni. Calculul in domeniul flambajului elastic. Tabelul 1 prezinta cateva aplicatii propuse pentru calculul momentelor de inertie I y si I z fata de axele centrale pentru diferite suprafetele complexe. Daca valoarea gasita corespunde valorii impuse materialelog coeficientul de siguranta c, dimensionarea este corecta.

More stuff

Pentru o solicitare de intindere simpla, rezulta: Deformatia totala a barei se calculeaza conform relatiei: Fortele de contur sunt forte exterioare. Se calculeaza coeficientul de siguranta la flambaj ; Rezulta bara nu flambeaza. Dreapta AC este limitata de punctul A, corespunzator lui l 0 si de punctul C, corespunzator unui coeficient l 1.

Marimea e este o marime adimensionala si se exprima procentual. Pentru aceste cazuri, momentele de rasucire se calculeaza cu relatiile: De obicei se alege sensul de parcurs de la stanga la dreapta. In cazul barelor cu sectiune circulara, inelara, patrata, flambajul se poate produce dupa orice directie, avand in vedere ca momentele de inertie ale sectiunii in raport cu axele centrale sunt egale.

Momentul de inertie se poate exprima ca produs intre aria sectiunii si patratul razei de inertie. Acesta, la randul sau, se poate descompune in doua rezistenra, M rezistenfa siM iz fig. Efortul unitar produs de forta critica de flambaj, numit efort critic de flamba j, poate fi cu mult inferior valorilor critice din rezistenta materialelor: Calculul in domeniul flambajului plastic. Pentru rezidtenta clasice de rezemare, sarcina critica minima si lungimile de flambaj sunt urmatoarele fig.

TOP Related Articles  LEI 8112 90 ATUALIZADA PDF

In vederea rezlstenta unei bare drepte solicitate la incovoiere trebuie sa se determine eforturile care iau nastere in sectiunile ei, datorate fortelor exterioare.

Pentru sectiunea dreptunghiulara considerata in fig. Marimea deformatiilor depinde de caracteristicile elastice ale materialului, de rezietenta si dimensiunile corpului si de marimea si modul de aplicare al sarcinilor.

Se va urmari determinarea acelei sectiuni in care un anumit efort atinge valoarea sa maxima si care este aceasta valoare maxima.

Determinarea pozitiei sectiunii periculoase.

Se materiaoelor sectionarea barei cu un plan perpendicular pe axa barei si se introduc eforturile pentru mentinerea echilibrului. Barele cu console sunt bare simplu rezemate avand la unul sau la ambele capete prelungiri incarcate cu sarcini, numite console.

Calculul la flambaj consta fie in a dimensiona o bara, daca se cunoaste coeficientul de siguranta, fie in a verifica valoarea acestui rezkstenta. Se considera critice acele niveluri de solicitare care produc efecte negative mari, peste limitele acceptabile, ca de exemplu: Folosind simbolizarea din fig.

Valoarea tensiunii dintr-o fibra oarecare situata la distanta z de axa neutra, produsa de momentul incovoietor, se calculeaza cu ajutorul formulei lui Navier. Relatia 58 poate fi scrisa sub forma. Grinda este static determinata daca in reazeme matfrialelor in total 3 necunoscute. Cand matreialelor variaza, efortul unitar t zx variaza dupa o parabola: Aceasta se realizeaza daca pentru rezemarea barei se foloseste: Cele trei eforturi se definesc astfel: Se calculeaza efortul unitar de compresiune simpla.

In mod obisnuit, la arborii, axele sau osiile de masini se cunoaste puterea P, transmisa de aceste organe de masini si turatia n.